مدیریت مجتمع آموزشی:
 
سرکارخانم فروزنده شرفی:
 
 
سوابق تحصیلات: لیسانس الهیات گرایش فلسفه
 
سوابق کاری: 32 سال سابقه در آموزش و مدیریت مدارس آموزش و پرورش
 
     
   
سخن مدير 
 
 
     
   
ارتباط با مدیریت مجتمع:
 
گیرنده