پاسخ نمونه سؤالات آزمون ورودی سال تحصیلی 99-98 :   
 
 
برای دریافت پاسخ نمونه سؤالات آزمون ورودی  پایه هشتم  بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.
 
 
برای دریافت پاسخ نمونه سؤالات آزمون ورودی  پایه نهم  بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.