کتابخانه:   
 
 

 

محیط آرام کتابخانه:

این واحد آموزشی که از امکانات کتابخانه دیجیتال و کتب مرجع برخوردار است داراي 10 سيستم کامپیوتر در محیطی آرام امکان مطالعه ، تحقیق و پژوهش برای دانش آموزان ،اوليا و همکاران را فراهم نموده است که با عضو گیری از ابتدای سال تحصیلی آماده ارائه خدمات می باشد.
           

 
 
 
 
 
کتابخانه ديجيتال: