آزمایشگاه زیست:   
 
 

 

آزمایشگاه مجهز این واحد آموزشی با بهره مندی از بهترین تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و مواد اولیه مورد نیاز دانش آموزان و بهره گیری از اساتید مجرب با عنایت خاص به علوم کاربردی و تلفیق علم و عمل در جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و انجام آزمایش های طرح شده در کتاب های درسی آماده ارائه خدمات می باشد و انتظار می رود دانش آموزان عزیز با حداکثر استفاده از امکانات مذکور و حضور فعال در مسابقات آزمایشگاهی نتایج درخشانی کسب نمایند. وسایل آزمایشگاهی شامل مولاژها، میکروسکوپ، وسایل مورد نیاز تشریح حیوانات آزمایشگاهی، مواد اولیه برش های مولکولی و سلولی در اختیار دانش آموزان عزیز می باشد.