سایت کامپیوتر:  
 
 
 
 

سایت کامپیوتری این واحد آموزشی مجهز به 28 سيستم کامپیوتر جدید با تمامی امکانات از جمله ويدئو پروژوکتور،پرده و نرم افزارهاي آموزشي است. تمامي دانش آموزان داراي کاربري و کلمه عبور اختصاصي هستند.