ارتباط با مدیریت دوره اول متوسطه:
 
گیرنده
     
   
مدیریت دوره اول متوسطه:
 
سرکارخانم فریبا حسن آبادی:
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
 
سوابق کاری:34سال سابقه آموزشی و مدیریتی در مدارس شهر تهران