سوالات متداول از اولیاء دبیرستان:  
1-زمان پيش ثبت نام سال تحصيلي 99-98 از چه تاريخي آغاز مي شود؟
2-شرايط پيش ثبت نام پايه هفتم چيست؟
3-چه مدارکي براي پيش ثبت نام ضروري است؟
4-آيا حضور دانش آموز جهت پيش ثبت نام الزامي است؟
5-آيا ساير توانمندي هاي دانش آموزان تأثيري در پذيرش و ثبت نام سال تحصيلي آينده دارد؟
6-براي دوره دوم چه رشته هايي در اين دبيرستان ارائه مي شود؟
7- چه مدارکی جهت ثبت نام پایه نهم مورد نیاز است؟
8- چه مدارکی جهت ثبت نام پایه هشتم مورد نیاز است؟
9- چه مدارکی جهت ثبت نام پایه هفتم مورد نیاز است؟
بیشتر ...